MÍSTO PRO ZDRAVÍ A POZNÁNÍ


Dobrý den,

VÍTEJTE ve světě poznání, zdraví a tvořivosti.

Z původního záměru - masáží - postupně vzniká místo zaměřené na poznání, zdraví, sdílení, setkávání a tvoření.

 
Zapojují se mnozí z Vás a rozkvétá tak něco, co nás všechny spojuje. 


Děkuji za to mnohým a vážím si toho, že jsem Vás všechny potkala na své cestě životem.