Bowenův hmat

  • Unikátní je pohyb, kdy bowenista svými prsty nebo palci pohybuje kůží přes sval nebo šlachu, poté vyvine velmi jemný tlak (asi jako bezbolestný tlak na oční kouli) a po krátké čekací době a stále pod stejným tlakem sklouzne s kůží zpět. Jde o příčné působení na sval či šlachu a nejčastěji se v Češtině používá slovo "brnknutí"
  • Mezi jednotlivými sériemi pohybů - tzv.procedurami - jsou krátké (asi 2-minutové) pauzy. Ty poskytují tělu čas ke "zpracovaní" informace a umožní maximální využití těchto pohybů.