Číslo - symbol přírody

Nový cyklus seminářů bude vypsaný v září 2020.


Pohádková Fibonacciho sekvence, zmíněná v "Liber Abaci" v roce 1202 n.l., byla první knihou, která popisuje hinduistickou metodu výpočtu této sekvence v arabštině. 


Nakonec proudila do Evropy a dala nám naše současné číslice, naši nulu a desetinnou tečku.

Indičtí historici však říkají, že ve védských textech byl o 50 letech dříve zmíněn učenec Hemachandra, který psal o posloupnosti 1-2-3-5-8-13 ve vztahu k poezii, kde slabiky mají buď krátké nebo dlouhé zvuky.

Poté historici uvedli, že tato sekvence byla známa ještě o 1000 let dříve, než ji popsal Hemachandra. 

Byla zaznamenané v tisku učencem Pingalom v roce 200 př.nl! Sekvence Pingala byla založena na rytmech hudby, opět z hlediska kombinatoriky, kde vyjadřovala počet krátkých a dlouhých rytmů.

Poté historici studující sumerskou kulturu (Babylon, Irák) prohlásili, že tato sekvence, stejně jako původ našeho systému desetinných míst a stejně jako 24 hodin denně a 360 stupňů v kruhu, zde byla známa už před 3 000 lety!

Vyvstává tedy otázka, z jakého důvodu a v jakém čase se základní matematická sekvence zrodila, a to dokonce i z tak vzdálené doby jako je doba Atlantidy, či dokonce ze studia jiných planety a hvězdných systémů.

Ať už je zdroj jakýkoli, Fibonacciho sekvence spadá pod základní starověké zákony vesmíru.

Čerpáno z materiálů Jain 108, který věnoval celý život tomu, aby se o této sekvenci učily děti ve škole a pochopily hlubší podstatu čísel.

https://www.jain108.com/

https://www.facebook.com/jainmathemagics/videos/431050907805179/UzpfSTEwMDAxMzQ3NjA2ODIxODo3OTE5NDI5NDQ1OTgyMzQ/?id=100013476068218

--

Těmito slovy si Vás dovoluji pozvat na první ze seminářů, které se zabývají nejen tzv. "svatou geometrií". Spousta lidí mi říká - k čemu to je? Vždyť je to zbytečné. Je tak snadné slepě věřit..Těmito semináři Vám nabízím něco víc. Stejně jako je latina společná mnohým jazykům, nabízím vám poznat mnohé základní kameny filozofií, náboženství a dokonce i matematických a fyzikálních zákonů. Nabízím Vám změnit úhel pohledu na současnou realitu.

Těšíme se na Vás.