Mezopotámie

Na území Mezopotámie, v oblasti rozkládající se mezi toky řek Eufrat a Tigris, se první zmínky o masáži objevují v době Asyrské říše (2. pol. 3. tisíciletí př. n. 1.). 

V bájném městě Ninive byla nalezena alabastrová váza, na níž je historie masáží znázorněna, což je jasným důkazem, že masáž byla již v té době běžnou záležitostí.