Vědomí, informace, BIT


Seminář s názvem "Přechod bránou" může působit na první pohled "ezotericky". Je však založen na metodě Hemi-Sync®, která byla zdokonalována více než padesátiletým výzkumem a vývojem. Pokračující pokusy, sbírání dat a analýza se provádějí v laboratořích The Monroe Institutu, aby názorně vyložily vzájemný vztah mezi subjektivními pokusnými zprávami a objektivními elektronickými měřeními.

Výzkum mozkových vln je nepostradatelný pro odhalení vlivu zvláštních zvukových typů na lidské vědomí. Během let toto úsilí vyústilo ve vývoj desítek jednotlivých produktů pro konkrétní využití, např. mezi jinými pro soustředění pozornosti, zvládání stresu, prohloubení meditace, rozšířené stavy vědomí, zlepšení spánku a zvládání bolesti.

Díky spolupráci význačných lékařských institucí a univerzit je vědecky i klinicky ověřená technologie stále předmětem řady specializovaných vědeckých projektů. Kromě toho řada terapeutů, lékařů, pedagogů a dalších odborníků hojně Hemi-Sync® používají.Metoda Hemi-Sync® je mezinárodně uznávaná. 

Tisíce lidí přicestovaly z celého světa, aby se účastnili na život zlepšujících sdílených programech.

Díky Petrovi, který tuto metodu intenzivně studuje, máte možnosti ji poznat i Vy.

Cílem semináře je pomoci účastníkům překonat vrozený strach z neznáma a ze změněných stavů vědomí prostřednictvím několika jednoduchých relaxačních cvičení, které poskytují nástroje pro sebepoznání a pro rozvíjení, zkoumání a rozšiřování vědomí. Zvládnutím těchto cvičení se účastníkům otevírá pomyslná "brána" do nefyzických systémů energie a jiných dimenzí reality.Více informací na:


Více informací na: