Princip BMT

 • Bowenova technika B. M.T. patří mezi holistickou metodu.
 • Tělo je zde vnímáno jako celek, bez zaměření na problematické partie. 
 • Jedná se o manipulaci s měkkou tkání (svaly a šlachy).
 • Specifická místa, na kterých se pohyby provádějí, jsou často křižovatkou krevních, lymfatických cév s nervovými vlákny, procházejí tudy i meridiány, jde o projekce těla do daného místa apod. Manipulace v těchto místech stimuluje krevní cirkulaci, mírně dráždí nervová zakončení a pracuje také s meridiány. 
 • V místě hmatu se zlepšuje prokrvení a pohyb lymfy, což výrazně zlepšuje regeneraci postižených míst. 
 • Tělo celkově více pracuje na detoxikaci organizmu, řešení starých zranění a onemocnění, uvolňují se endorfiny a tak dochází i ke zklidnění psychiky. 
 • Z hlediska východní medicíny se uvolňuje tok Qi v meridiánech. 
 • Tímto celkovým působením se tělo samo dostává do rovnováhy. Tělo se uvolní a problematická místa přestanou způsobovat kaskádu následných obtíží. Zlepšení prokrvení bývá zásadní pro celkové optimální vnitřní prostředí, kdy tělo umí nejlépe využít své vlastní prostředky sebeopravy.
 • V úvahu je také potřeba vzít nervové propojení jednotlivých částí těla s mozkem při dráždění specifických receptorů. Jejich jemným podrážděním lze upravit přehnané nebo nedostatečné reakce nervové soustavy v periferních oblastech. Ošetřením periferijní oblasti se upozorňuje na tuto oblast centrální nervová soustava (CNS) a obnovuje se komunikace mezi periferií a CNS. Zlepšení stavu nebo jeho úplné vyrovnání nastává nejčastěji vlastní odpovědí autonomního nervového systému těla na Bowenovy pohyby provedené v určeném sledu a postupu.
 • Pro jednodušší pochopení může posloužit jako model žárovka. Žárovka je propojena přes elektrické vedení s vypínačem. Při vstupu do pokoje stačí zmáčknout vypínač (nezáleží na tom jakou silou a jak dlouho) a pokud je elektrické vedení v pořádku, rozsvítí se žárovka umístěná třeba na druhém konci pokoje. Stejně tak v našem těle stačí provést jeden správný pohyb a přes nervové dráhy toto informace putuje k mozku. Spojíme tím žárovku s vypínačem - periferie s centrum.
 • Technika se zabývá nejen kontrakcemi ve svalech, ale i ve svalové fascii. Ta představuje z hlediska fyziologie člověka zcela jedinečnou strukturu. Jedná se o spojitou tkáň, táhnoucí se od hlavy až ke špičkám prstů. Po cestě obepíná každý sval, orgán a svalové vlákno. Fascie se skládá ze dvou vrstev: vnější obsahuje tuk, vnitřní je tenká a pružná. Mezi oběma vrstvami se nacházejí žíly, tepny, lymfatické cévy, prsní žlázy a obličejové svaly. Hluboká fascie obaluje stěnu celého těla, končetin a drží svaly u sebe a zároveň je odděluje a dělí je na jednotlivé funkční skupiny. Hluboká fascie umožňuje pohyb svalů. Má podpůrnou a stabilizační funkci. Fascie usnadňuje lymfatický a krevní oběh. Diferenciace hluboké fascie začíná přechodem obalu jednotlivých svalů ve fascii, která obaluje snopce svalových vláken, jež se dále diferencuje na tkáň pronikající dovnitř svalových vláken. Tento systém je plynule napojen na systém šlach, prostřednictvím nichž se svaly upínají na další struktury (kosti, vnitřní orgány). Pokud kontrakce fascie dokážou produkovat dysfunkce dalších struktur (orgánů, kloubů, atd.), může uvolnění kontrakce fascie pomocí BMT vést k obnovení funkčnosti příslušné struktury.
 • Uvolněním nejrůznějších omezení a kontrakcí v rámci myofasciální struktury pomocí BMT dosahujeme zlepšení krevního oběhu, lymfatické drenáže či vodivosti nervových vzruchů. Kromě toho často dochází k vylepšení funkce vnitřních orgánů (somatoviscerální reflexní vazba). Myslí se tím stavy, kdy myofasciální kontrakce přímo způsobují viscerální symptomy (tachykardie, průjmy, zvracení, anginu pectoris, poruchy menstruace apod.).
 • Ze základního principu fungování BMT vyplývá, že se nesoustředíme na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu, ale pracujeme s celými oblastmi těla (kvadranty), popřípadě pracujeme s celým tělem. Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla povrchových i vnitřních a k přímému nebo nepřímému ovlivnění vnitřních orgánů, takže dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu.
 • Při tlakové masáži není nutný přímí kontakt s pokožkou. Provádí se na oděném těle, přes ideálně volné oblečení, které umožní nezbytný pohyb kůží.