Radek Šimčík

Radek absolvoval mnoho pokročilých kurzů védské meditace u mistrů jako je Limor Babai, Thom Knoles a Tim Brown. Mimo jiné také osmiměsíční Integrovaný kurz učitele meditace v roce 2016, který úspěšně zakončil v indické Rishikeshi. Radek pořádá své vlastní kurzy Védské meditace a jeho velkým přáním je rozšířit povědomí o ní a umožnit používat tuto techniku i dalším lidem. 


www stránky lektora: https://radeksimcikmeditace.cz/