Nauky, techniky a medicína našich předků

Více informací naleznete na: 
Akce proběhly v minulosti. V případě zájmu je možno opakovat.