Nauky, techniky a medicína našich předků

Více informací naleznete na: https://narucsvetla.wz.cz/cteniakasickychzaznamul2019BRNO.html 
Akce proběhly v minulosti. V případě zájmu je možno opakovat.